Marathi Jokes 6बाई :- कायरे तुला आज शाळेत यायला उशिर का झाला? विद्यार्थि :- आई ने सांगितले बस बघुन रस्ता ओलांड , पण अर्धा तास झाला बसच गेलि नाहि म्हणुन उशिर झाला.
*****************************************************************************
एका माणसाच्या पायाचा हाड तुटला होता...
.
.
.
तो हॉस्पिटल मध्ये गेला तर तिथे एका माणसाच्या दोन्ही पायाची हाड तुटलेली होती
... .
.
.
.
त्याने कुतूहलतेने विचारले, "तुम्हाला २ बायका आहेत का....????"
*****************************************************************************
गंपू इंजिनियारिंग ला याहिल्या वर्षात असतानाचा एक बाका प्रसंग..गंपू ची पहिली व्हायवा चालू होती ...

एक्सटरनल - "What is an array?"
गंपू - आपण मित्राला बोलावताना याचा वापर करतो..अरे बंडू, अरे खंडू, अरे पिंटू, अरे चिंटू..!!!
*****************************************************************************
गंपू इंजिनियरिंगला असतानाची एक गोष्ट

ठमाकाकू - 'अहो, ऐकल का? गंपू घरातन पैसे चोरतोय...चांगली अद्दल घडवा बर...
गुंडोपंत - 'अस म्हणताय...एक काम करा..पैसे त्याच्या पुस्तकामध्ये लपवून ठेवा..पुस्तकाला कधी हात लावत नाही कार्ट..'
*****************************************************************************
रमेश : मला......... माझया गर्ल फ्रेंड ला फोन करायचा आहे..........तुझा मोबाइल दे ना जरा.
.
.
... .
.
सुरेश : हा घे..................फक्त रिडाइयल कर.....
*****************************************************************************
गुरूजी : काळ किती प्रकारचे असतात?? . पक्या : ३ प्रकारचे..! भूतकाळ..! वर्तमानकाळ..!! भविष्यकाळ..!!! . गुरूजी : अरे वा.!!! एक उदाहरण दे पाहू?? . पक्या : काल तुमचा मुलीला पाहिलं..! आज प्रेम झालं..!! उद्या पळवुन नेईन..!!!
 
 
 
 

1 comments:

  1. brillant piece of information, I had come to know about your web-page from my friend hardkik, chennai,i have read atleast 9 posts of yours by now, and let me tell you, your webpage gives the best and the most interesting information. This is just the kind of information that i had been looking for, i'm already your rss reader now and i would regularly watch out for the new posts, once again hats off to you! Thanx a million once again, Regards, Marathi Jokes in Marathi Language

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

 
© E- Fun & Joy | Blogger Blog Templates |